51.n}LK(Tortricidae) n}LK(Tortricinae) ꗗ

k摜ꗗ
cȂǏk摜ꗗ

No. L
1EurydoxaFilipjev, 1930110
2CeraceWalker, 1863211
3PandemisHübner, 1825730
4ArchipsHübner, 182221134
5ChoristoneuraLederer, 1859521
6HomonaWalker, 1863221
7SyndemisHübner, 1825100
8ApheliaHübner, 1825500
9LozotaeniaStephens, 1829320
10PtycholomoidesObraztsov, 1954110
11PtycholomaStephens, 1829220
12TosiripsRazowski, 1987100
13ClepsisGuenée, 1845630
14AdoxophyesMeyrick, 1881332
15PseudeuliaObraztsov, 1954220
16HomonopsisKuznetzov, 1964221
17DentisociariaKuznetzov, 1970100
18DaemilusYasuda, 1972200
19NeocalyptisDiakonoff, 1941650
20CapuaStephens, 1834110
21GeogepaRazowski, 1977210
22GnorismoneuraIssiki & Stringer, 1932420
23TerriculaFalkovich, 1965110
24DrachmobolaMeyrick, 1907100
25PseudargyrotozaObraztsov, 1954110
26DicanticintaYasuda & Razowski, 1991110
27MinutargyrotozaYasuda & Razowski, 1991220
28ProtopternaMeyrick, 1908100
29EuliaHübner, 1825200
30CnephasiaCurtis, 1826110
31EanaBillberg, 1820310
32KawabeiaObraztsov, 1965330
33DoloplocaHübner, 1825100
34ParacroesiaYasuda, 1972100
35SpatalistisMeyrick, 1907220
36ParatornaMeyrick, 1907220
37AclerisHübner, 182565370
38TortrixLinnaeus, 1758310
39SparganothisHübner, 1825310
40PhtheochroaStephens, 1829510
41CochylimorphaRazowski, 1959310
42GynnidomorphaTurner, 1916600
43PhalonidiaMarchand, 19331330
44PhtheochroidesObraztsov, 1943220
45EugnostaHübner, 1825210
46AethesBillberg, 1820830
47EupoeciliaStephens, 1829520
48CochylidiaObraztsov, 1956420
49CochylisTreitschke, 1829200

ȍv 223

Ȉꗗ

f]ڋ֎~