63.cgK(Crambidae) V_CK(Musotiminae) ꗗ

k摜ꗗ
cȂǏk摜ꗗ

No. L
1MusotimaMeyrick, 1884430
2AulacodesGuenée, 1854110
3NeomusotimaYoshiyasu, 1985110
4MelanochroaYoshiyasu, 1985100

ȍv 7

Ȉꗗ

f]ڋ֎~